Is langer zelfstandig thuis wonen wel zo veilig?

We weten al langer dat de vergrijzing een hot topic is in Nederland. Maar deze vergrijzing zorgt er ook voor dat ouderen langer thuis blijven wonen. Waar in 1975 nog 75% van 75-plussers zelfstandig woonde, is dit in 2017 gegroeit naar 92%. In absolute aantallen zijn dat bijna 1,2 miljoen 75-plussers (PBL, 2019).

Als mensen ouder worden, worden ze vaak kwetsbaarder. Maar dat betekent niet dat zij meteen intensieve hulp en zorg aan huis nodig hebben. Veel ouderen zijn zelfs niet of nauwelijks kwetsbaar en kunnen in dat opzicht prima zelfstandig blijven wonen. Bovendien betekent het feit dat ouderen volgens de statistieken kwetsbaarder zijn nog niet dat zij dat zelf zo ervaren in hun dagelijks leven (RIVM 2018).

Ouder worden komt wel helaas bijna altijd ook met de nodige gebreken. Het zicht verminderd met de loop van de jaren en spieren en gewrichten laten het steeds meer afweten. Dit resulteert vaak in een verminderde mobiliteit wat de nodige gevaren voor ouderen bij het langer zelfstandig thuis wonen veroorzaakt. Door de vergrijzing wordt de groep 75-plussers steeds groter en dus krijgen steeds meer ouderen in de toekomst te maken met een verminderde mobiliteit. (De Groot et al.2019; Van Campen et al. 2017).

‘35% van de 65-plussers heeft fysieke beperkingen die het onverantwoord maken om zelfstandig thuis te wonen’

Om deze, steeds groter wordende, groep ouderen langer zelfstandig thuis te laten wonen moet er met een aantal zaken rekening gehouden worden. Allereerst moet de woning veilig zijn. Daarnaast moet ook de woonomgeving functioneel geschikt zijn en fysiek goed toegangelijk. Daarnaast moet de sociale woonomgeving voldoende zijn. Handicare probeert hier zo goed mogelijk aan bij te dragen.

Een geschikte woning is vooral van belang voor de ouderen vanwege het valrisico in een woning. Gevaarlijke plekken in het huis zijn onder andere de gladde vloeren in de douche, de steunloze bochten in een trap en de wc. Daarom is het van groot belang dat de groep zelfstandig wonende ook veilig thuis kan wonen met de benodigde hulpmiddelen. Gelukkig is een groot deel van de Nederlandse ouderenhuishoudens geschikt (te maken) om ook met een toenemende verminderde mobiliteit zelfstandig thuis te blijven wonen. Gemiddeld woont slechts 6,5% van alle ouderen in een huis die niet geschikt te maken is. Dit kan om bouwkundige redenen zijn of omdat de woning alleen aan te passen is door hele hoge kosten te maken.

Handicare biedt verschillende oplossingen om het voor het ouderen zo veilig en eenvoudig mogelijk te maken om langer zelfstandig thuis te wonen. Al onze hulpmiddelen zijn ergonomisch ontworpen waardoor er rekeningen gehouden wordt met de mogelijkheden en gebreken van het menselijk lichaam.

Veel ouderen ontwikkelen angst om te vallen in huis, en niet onterecht want het vallen in huis is onder 65-plussers een veelvoorkomend probleem. Eén op de drie ouderen die thuis wonen valt minstens éénmaal per jaar. Per jaar komen meer dan 240.000 mensen op de Spoed Eisende Hulp terecht omdat ze gevallen zijn. 80% daarvan is in huis gevallen. Uitglijden in de badkamer komt veel voor omdat een natte vloer glad is. Daar komt bij dat mensen die een bril dragen deze bijna altijd afzetten in de badkamer. Hoe eerder de gevaren aanpakt worden, hoe sneller het risico op vallen vermindert.

Handicare geeft deskundig advies over hoe de badkamer veiliger gemaakt kan worden. Kijk voor oplossingen op: www.badkamerhulpmiddelen.nl

De meest voorkomende badkamerhulpmiddelen om het langer thuis wonen  veiliger te maken zijn:

 

 

 

Volg ons ook op social media