Missie & waarden

Missie

Het dagelijkse leven gemakkelijker maken

Handicare biedt oplossingen die de onafhankelijkheid van mensen met een functiebeperking en ouderen vergroten, en tegelijkertijd de zorg door familie, verpleging en therapeuten gemakkelijker maken. Dit doen we door ons te identificeren met hun individuele wensen, en met de behoeften van onze business partners.


Waarden

Integriteit

We beloven alleen datgene waar we achter kunnen staan. We komen onze beloftes na en handelen overeenkomstig onze waarden in onze contacten met klanten, business partners en collega’s, zodat zij ons als betrouwbaar ervaren.


Commitment

We staan volledig achter onze beslissingen. Deze zijn zorgvuldig overwogen, zodat ze op een effectieve wijze geïmplementeerd kunnen worden en bijdragen aan het bereiken van onze gezamenlijke doelstellingen.


Respect

Onze waarden vormen de basis voor ons dagelijkse handelen naar onze klanten, business partners en collega’s. We respecteren hun overtuigingen, cultuur en opvattingen, zodat zij zich geaccepteerd voelen.


Openstaan voor verandering

We staan altijd open voor nieuwe uitdagingen, oplossingen, methoden en mogelijkheden met als doel onze manier van werken te vernieuwen en verbeteren, en zo een sterke merkwaarde te realiseren.


Passie

Met enthousiasme en persoonlijke betrokkenheid creëren we een prettige werksfeer, waarin onze doelstellingen en winst gerealiseerd kunnen worden.