Onderwerpen

Handicare presenteert u graag de volgende Talks.

Van landelijke naar lokale ontwikkelingen

De decentralisatie van bevoegdheden, verantwoordelijkheden en middelen van het Rijk naar het lokaal niveau vraagt van gemeenten om samen met maatschappelijke instellingen, bedrijven en inwoners ieders rol en positie opnieuw in te vullen.

Samen zorgen met de mantelzorger

Door 'samen te zorgen' kun je kennis en vaardigheden uitwisselen met de mantelzorger en zo de zorgverlening verbeteren. In deze sessie krijg je praktische tips hoe je de mantelzorger meer kunt betrekken bij de zorg.