Onderwerpen

Handicare presenteert u graag de volgende Talks.

Decubitus

Hoe weet u of een rode huid een decubitus letsel is en wat kunt u hieraan doen? We geven enkele praktische tips over het herkennen, voorkomen en behandelen van decubitus d.m.v. een interactieve sessie.

Van landelijke naar lokale ontwikkelingen

De decentralisatie van bevoegdheden, verantwoordelijkheden en middelen van het Rijk naar het lokaal niveau vraagt van gemeenten om samen met maatschappelijke instellingen, bedrijven en inwoners ieders rol en positie opnieuw in te vullen.

Besparingen en het voorkomen van verspilling bij mobiliteits- en zorghulpmiddelen

Firevaned is een actief lid in de VWS stuur- en werkgroep “Verspilling in de Zorg”. Bob van Pareren vertelt u over de vele meldingen, oplossingen en is actief op zoek naar nieuwe ideeën.

Positioneren met een luchtkussen: kan dat en hoe doe je dit?

Aan de hand van enkele casussen tonen we wat de mogelijkheden zijn m.b.t. positioneren met luchtkussens en waarop men moet letten bij de keuze en de verstrekking.

Voorkom doorliggen, tips voor thuis

Een interactieve sessie waarin u praktische tips krijgt hoe u in bed en stoel kunt bewegen, zonder de kans op huidbeschadiging te vergroten.

Tillen? Help de ander het zelf te doen

In deze sessie leert u als mantelzorger hoe u degene die uw hulp nodig heeft, kunt helpen verplaatsen in stoel of bed, zonder te tillen.

Samen zorgen met de mantelzorger

Door 'samen te zorgen' kun je kennis en vaardigheden uitwisselen met de mantelzorger en zo de zorgverlening verbeteren. In deze sessie krijg je praktische tips hoe je de mantelzorger meer kunt betrekken bij de zorg.